Powstanie gazociąg Grodzisk – Kościan

Zaczyna się budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Grodzisk – Kościan. Ta inwestycja powiązana jest z budową terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 
Inwestor, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., jest uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ok. 24 km i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4 MPa wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym kanalizacją kablową.
Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska tłumaczyła, że włączenie gazociągu do sieci nastąpi poprzez mieszalnię gazu Grodzisk, która w ramach projektowanego gazociągu o długości ok. 24 km połączona zostanie z istniejącym węzłem gazowym Kościan. Planowany gazociąg będzie przebiegać przez 2 powiaty i 4 gminy. Włączenie gazociągu do sieci nastąpi poprzez mieszalnię gazu Grodzisk.(maz)

Brak komentarzy

Napisz komentarz