Starszy brygadier przeszedł na emeryturę

W piątek 29 stycznia 2021 r. po raz ostatni st. bryg. Andrzej Ziegler wszedł do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, jako jej szef. Tego dnia miał oficjalnie zdać obowiązki i przekazać je następcy, czyli kapitanowi Szymonowi Klemenskiemu.

Pan Andrzej Ziegler całe życie zawodowe i osobiste związany był z Ziemią Kościańską. Pochodzi ze Śmigla i tam mieszka do dziś.

Maturę zdał w Liceum Ekonomicznym w Lesznie. Potem podjął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Ponieważ już wcześniej działał Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiglu, nie miał wątpliwości, jaką wybrać dalszą drogę zawodową. Dotąd – nie tylko udzielał się w OSP – ale także był członkiem orkiestry dętej.

Skończył Szkołę Chorążych w roku 1987 i zdobył tytuł technika pożarnictwa oraz stopień mł. chorążego. Po tej szkole został skierowany do pracy w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Kościanie. Pracował na stanowisku instruktora do roku 1992. Rok ten był przełomowy, albowiem Zawodowa Straż Pożarna został przekwalifikowana na Państwową Straż Pożarną. Wtedy Andrzej Ziegler objął dowództwo w kościańskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, jako inżynier ze stopniem młodszego kapitana (bo cały czas się dalej szkolił). W okresie tym pełnił również funkcję Komendanta Ośrodka Szkolenia PSP w Kościanie.

W styczniu 1999 r. został skierowany do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie na stanowisku naczelnika wydziału operacyjno- szkoleniowego. 6 września 2005 roku wrócił do Kościana na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP. Zajmował je do dnia 10 lutego 2020 roku. Wtedy Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP po wierzył Mu obowiązki komendanta powiatowego PSP w Kościanie.

Za swe zaangażowanie w służbie Andrzej Ziegler odznaczeń i wyróżnień. Wymienić należy: dyplomu Komendanta Głównego PSP, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Złota Odznaka Za Zasługi Dla Związku Weteranów i Rezerwistów, Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, Srebrna Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej i Brązowy oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Pan komendant zawsze chętnie wspierał Kurier lokalny wiedzą i informacjami o zdarzeniach. Jest osoba otwartą. Ma duże pokłady empatii wobec potrzebujących, zawsze gotowy i chętny do pomocy.

Dotychczasowego Komendanta zastąpił kapitan Szymon Klemenski. Służbę rozpoczął w 2002 roku, jako kadet Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Po zakończeniu dwuletniej nauki podjął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Jego predyspozycje dowódcze i przygotowanie merytoryczne spowodowały, że w 2017 r. zostało Mu powierzone kierowanie Jednostką Ratowniczo–Gaśniczą w Kościanie.

Cały czas czynnie uprawia sport. Przez wiele lat był członkiem reprezentacji Wielkopolski w sporcie pożarniczym. Uczestniczył w zawodach różnych szczebli.

Jest także wrażliwy na potrzeby innych ludzi szczególnie dzieci i osób niepełnosprawnych. Należy do grona inicjatorów Charytatywnego Turnieju Mikołajkowego i organizatorem kolejnych edycji akcji „Strażacka paczka”.

Od dnia 30 stycznia tego roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie. Prywatnie to mąż Hanny oraz ojciec Laury i Liliany.(maz)

Brak komentarzy

Napisz komentarz