Ratajczak” pożegnał swoich trzecioklasistów

Ratajczak” pożegnał swoich trzecioklasistów
„Coś się kończy. Coś się zaczyna” – takie słowa przytaczają uczniowie i nauczyciele drugiej kościańskiej szkoły średniej, czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka, gdy mówili o zakończeniu roku szkolnego przez uczniów klas trzecich.
Na godzinę w czesno popołudniową, bo na 13-tą w piątek 26 kwietnia, grono nauczycielskie zaprosiło swych uczniów po odbiór świadectw ukończenia ostatniej klasy.
Uroczyste pożegnanie zaczęło się okolicznościowym przemówieniem wygłoszonym przez dyrektor szkoły Małgorzatę Durek.
Po przemówieniu wręczono listy gratulacyjne i nagrody książkowe najlepszym uczniom oraz tym, którzy wyróżniali się w różnych działaniach na rzecz szkoły.
Wśród gości była

przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół, a także przewodnicząc Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska.
Warto przypomnieć, że w całej Polsce matury zaczynają się 6 maja, w poniedziałek językiem polskim, we wtorek będzie matematyka. Potem są języki. Można zdawać oprócz angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego, czy niemieckiego tak odległe języki, jak łaciński i kultura antyczna. Chętni z całej Polski mogą podchodzić do zdawania języka kaszubskiego lub języka Łemków.
Z dodatkowych przedmiotów jest chemia, fizyka z astronomią, geografia, biologa i historia.
Większość przedmiotów maturzyści mogą zdawać w wersji podstawowej lub rozszerzonej.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego nastąpi w całym kraju 4-go lipca.
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, to nie liceum. Tutaj młodzi ludzie zdobywają wiedzę w różnych zawodach, takich jak: cukiernik, elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca i ślusarz.
Są też klasy wielozawodowe. W takich zespołach spotykają się uczniowie chcący w przyszłości pracować, jako: fotograf, kelner, piekarz, przetwórca mięsa, krawiec, tapicer, ogrodnik, rolnik, murarz–tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla, dekarz, blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, drukarz fleksograficzny, drukarz offsetowy, obuwnik, złotnik-jubiler, kominiarz, kamieniarz, zegarmistrz, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych. A wszystko w ramach zapotrzebowania na rynku pracy.
Toretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna w warsztatach szkolnych lub u pracodawców.(maz)

Brak komentarzy

Napisz komentarz