Rubinowe lecie w Czempiniu

Rubinowe lecie w Czempiniu

40 lat związku małżeńskiego nazywa się rocznicą rubinową. Czempińscy emeryci, renciści oraz inwalidzi mogą zatem powiedzieć, że ich związek także jest rubinowy.

W sobotę 7 października 2017 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 40-lecia istnienia Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czempiniu. Sto trzydzieści członków oraz ich gości świętowało swój jubileusz w sali w Manieczkach. Na początku uroczystości przewodnicząca Zarządu Anna Borowczak-Białas, przywitała gości, po czym przybliżyła historię tworzenia się tej organizacji w Czempiniu, w latach 70-tych. Wspominała też ludzi, którzy podejmowali wysiłki zmierzające do utworzenia na terenie gminy Czempiń struktur Związku.

Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 8 sierpnia 1977 roku. Powołano Miejski, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pierwszych członków było 68-u. Skład pierwszego Zarządu stanowili: przewodniczący Bolesław Kurzawa, zastępca Czesław Nowak, sekretarz Leokadia Nawrocka i skarbnik Felicja Sztukowska.

Na przełomie lat 70-tych i 80-tych zaczęły powstawać koła, w sąsiednich do Czempinia miejscowościach. W 1979 roku w Jasieniu. Przewodniczącą została Joanna Rutawska. Rok później w Gorzyczkach. Na szefową oddziału powołano Teresę Nowak. W tym samym czasie w Pecnie utowrzono kolejne koło, a na przewodniczącą wybrano Agnieszkę Gumpert. W 1983 roku utworzono oddział w Głuchowie. Przewodniczącą została Maria Wróbel.

Rok 1984, to nowe wybory w Czempiniu i pozostawienie w Zarządzie dotychczasowego składu. Ale już 1990 rok przyniósł zmiany. Nową przewodniczącą została Barbara Dębska. Trzy lata później na tę funkcję wybrano Józefa Maciejewskiego. Po nim ster przejął Ryszard Wojtyniak, a sekretarzem uczyniono Edmunda Bielawę.

Kolejne wybory i kolejny Zarząd. Przewodniczącym został Franciszek Nowacki, księgową – Krystyna Żurek. Po panu Franciszku na przewodniczącego wybrano Edmunda Bielawę. Krystynę Żurek uczyniono skarbnikiem, a Marię Pajkert – sekretarzem.

Po tych dość częstych zmianach władz, nastałą stabilizacja, a to za sprawą nowej szefowej, emerytowanej pani dyrektor czempińskiej Szkoły – Anny Borowczak-Białas. Jej kadencja trwa nieprzerwanie już 13 lat. Wspiera ją Aleksandra Szymanowska, która jest wiceprzewodniczącą. Funkcję skarbnika piastuje Krystyna Żurek, a sekretarzem jest Maria Pajkert. Odpowiedzialnego za sprawy kulturalne i odpoczynek uczyniono Ryszarda Ziółkowskiego.

Działają lokalne koła w Głuchowie i w Jasieńniu. W pierwszym z nich przewodniczącym jest Jan Wojciechowski, w drugim Władysław Nowak.

*

Na uroczystym spotkaniu z okazji 40-lecie burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki uhonorował osoby, które wyróżniły się wieloletnią pracą na rzecz Związku, zasiadając w Zarządzie. Okolicznościowe medale odebrali: Krystyna Żurek – za 25 lat pracy w kole, Jan Wojciechowski i Władysław Nowak – obaj za 20 lat pracy w kołach, Maria Pajkert – za 15 lat pracy na rzecz związku, Anna Borowczak-Białas – za 13 lat, Aleksandra Szymanowska i Ryszard Ziółkowski – oboje za 10 lat pracy w związku.

Burmistrza także doceniono. Związkowcy wręczyli Konradowi Malickiemu  Złotą Odznakę Honorową. To za wsparcie działalności lokalnego Związku. Odznaczenie wręczył prezes Oddziału Okręgowego w Poznaniu Henryk Zywert.

*

W sobotnie popołudnie seniorzy świętowali przy dobrym jedzeniu i muzyce.

Przypomnijmy, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, to organizacja zrzeszająca seniorów z całego kraju. PZERiI swoją obecną nazwę przyjęło w 1975 roku, ale działało już wcześniej – powstało przez połączenie wielu inicjatyw pojawiających się w powojennej Polsce.

Celem działalności Związku od samego początku była poprawa warunków życia seniorów. Zamiar ten osiągany jest na różne sposoby. Związek aktywizuje swoich członków poprzez liczne wyjazdy integracyjne i działalność artystyczną, Seniorzy realizują się przez udział w różnych zajęciach, na przykład komputerowych, rekreacyjnych i artystycznych organizowanych przez Centrum Kultury w Czempiniu. Związek dostarcza też okazji do spotkań i zawierania nowych znajomości, które stanowią sposób przeciwdziałania osamotnieniu. Działącze starają się zapobiegać wykluczeniu społecznemu ludzi starszych. Reprezentuje ich interesy przed władzami państwowymi.

Ewa Noga-Mazurek

Brak komentarzy

Napisz komentarz