Druhowie dumni ze swoich dokonań

„Strzeżcie honoru tego sztandaru, jak źrenicy oka” – powiedział prezes OSP Głuchowo podczas wręczania go na ręce pocztu sztandarowego. Druhowie odpowiedzieli: „Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy”.

Druhowie dumni ze swoich dokonań

Koniec wieńczy dzieło, jest to określenie, które pasuje do wysiłku, jaki włożyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie w gminie Czempiń, którzy przez dziesięć lat budowali nową remizę. Przez ten czas były chwile radości, smutku i wiele problemów.

Powodów do świętowania druhowie mieli więcej, bo zakończenie budowy strażnicy oraz 70-leciem ich działalności i nadaniem jednostce nowego sztandaru.

W sobotę 23 września w Głuchowie odbyło się uroczyste otwarcie nowej remizy. Przedtem jednak druhowie i zaproszeni goście uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny. Świątynie wypełniły poczty sztandarowe, delegacje samorządowców i okolicznych OSP, zaproszeni goście, druhowie i wierni. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła strażacka orkiestra Dęta pod dyrekcją Mariana Drozdy.

Uroczystą Mszę Św. w asyście kapłanów odprawił emerytowany Metropolita gnieźnieński i Prymas Polski abp. Jozef Kowalczyk. W okolicznościowej homilii podkreślił niezwykle ważną rolę, jaką pełnią strażacy ochotnicy w niesieniu pomocy poszkodowanym w pożarach, wypadkach i zdarzeniach losowych. Na koniec pobłogosławi przybyłych do świątyni.

Spod kościoła wszyscy uczestnicy długą kolumną udali się pod nową remizę. To tutaj odbyła się druga część uroczystości. Przejście drogą krajową nr 5 kolumny zabezpieczali strażacy z OSP Czempiń. Borowo.

Na początku uroczystości dowódca uroczystości druh Jan Kasperski złożył meldunek druhowi Grzegorzowi Marszałkowi – wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego. On też złoży meldunek o zakończeniu uroczystości.

Przywitanie gości przypadło prezesowi miejscowej jednostki druhowi Janowi Ratajczakowi.

– Rozpoczynaliśmy budowę w 2012 roku, a przygotowania rozpoczęliśmy już w 2008 roku. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali, szczególnie aktualnym władzom gminy Czempińza pomoc finansową. Jak wszyscy wiemy poprzednia władze nie wspierały tej inwestycji – wpominał. Najpierw strażnica miała być przerobiona ze starej stodoły w 2008 roku, ale budynek był tak zniszczony, że nie warto było go remontować. Sprawdziliśmy budowlańców, ekspertów, którzy ocenili, że ten budynek jest w złym stanie i wtedy postanowiliśmy go zburzyć. Zaangażowani byli strażacy ochotnicy, sponsorzy. Np. mury były budowane głównie we własnym zakresie, też sprawy wykończeniowe. Do poważniejszych rzeczy, m.in. do dachu trzeba było wziąć wykonawcę.

Teraz, kiedy wszystko już za nami mogę poiwedziec, że bardzo przeżywałem ten świąteczny dzień. On zamknął pewnie etap w moim życiu. To kawał czasu i pracy, jak w powstanie strażnicy włożyłem – mówi prezes OSP Jan Ratajczak – ale trud został nagrodzony i wierzę, że marzenia mogą się spełniać.

Po powitaniu nastapiło wbijanie gwoździ pamiątkowych w drzewiec nowego sztandaru oraz wpisywanie się gości do księgi pamiątkowej. Czynili to fundatorzy. Wśród nich byli Paweł Buksalewicz – Przewodniczącego Rady Powiatowej w Kościane, który uczynił to w imieniu Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego, Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń, Maciej Pietrzak – Prezes Zarządu TOP-Farms Wielkopolska, Paweł Gawron – leśniczy, który dokonal tego w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo – Wojciecha Grześkowiaka, Zuzanna Dolczewska – Prezes Zarządu Spółdzielni Najemców i Nabywców w Czempiniu, Zygmunt Kmiecik – właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Starych Oborzyskach, Marcin Kaczmarek – właściciel Firmy Rolniczej w Nowym Gołębinie, Ewa Noga Mazurek – naczelna redaktor Kuriera Lokalnego, Magda i Maciej Zdychowie z Głuchowa, Agata i Grzegorz Klimaszykowie z Głuchowa, Lidia i Aron Dudziakowie – właściciele Firmy F.M.V. ARSTEEL, Eugeniusz Naskręt – Prezes Zarządu RKS Czempiń, ksiądz Tomasz Marciniak – proboszcza parafii pw. Św. Katarzyny w Głuchowie, Katarzyna Jeziorecka – Przewodniczącą Komitetu Fundacji Sztandaru reprezentujących mieszkańców Głuchowa i Gminy Czempiń, Damian Kałuziński – właściciel Tarlaku w Piotrowie, Tomasz Grzelczyk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kościanie, Kazimierz Dembny – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czempiniu i Jan Ratajczak – prezes Zarządu OSP w Głuchowie.

Osoby te podchodziły do sztandaru i wbijali symbolicznie gwoździe, po tym wpisywali się do księgi pamiątkowej. Po ceremonii wbijania gwoździ Przewodnicząca Komitetu Fundacji Sztandaru Pani Katarzyna Jeziorecka zwraca się z prośbą do arcybiskupa Józefa Kowalczyka, kapelana strażaków Wojciecha Słomińskiego i proboszcza Głuchowa Tomasza Marciniaka o poświęcenie sztandaru.

Wbijaniu gwoździ towarzyszyły słowa aktu nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie. Gdy przekazano go prezesowi Janowi Ratajczakowi ten najpierw ucałował, a potem przekazał na ręce pocztu sztandarowego w składzie: dowódca Rafał Buchert, chorąży Józef Kowalczak

Poczet sztandarowy po prezentacji podał sztandar do udekorowania go Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP ODZNACZYŁO ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU DRUH STANISŁAW DUSZYŃSKI Z OSP BOROWO wieloletni Prezes Zarządu OSP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, działacz strażacki i społeczny. Dekoracji odznaczeniem dokona Druh Grzegorz Marszałek Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego w asyście Druha Tomasza Grzelczvka – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP  ODZNACZYŁO MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA DRUHÓW: Józefa Kowalczaka z OSP Głuchowo I Jana Krzyżostaniaka z OSP Borowo.

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP W POZNANIU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA odznaczyło

Odznaką Honorową SEMPER VIGILANT” (wiecznie czuwający)

Druha Piotra Buchera z OSP Czempiń

Srebrnym Medal za Zasługi dla Pożarnictwa druhów: Adama Bartkowiaka i Andrzeja Dziubaiskiego z OSP Głuchowo

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa druhów: Krzysztofa Giemzę, Piotra Karpińskiego, Dawida Ratajczaka, Marka Leśnnego, Romualda Ratajczaka, Artura Miciejewskiego, Michała Wojtkowiaka, Romana Kóskę, Juranda Mielcarka – wszyscy z OSP Głuchowo oraz Piotra Marciniaka z OSP Słonin.

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa: Adama Marka, Jerzego Marciniaka, Marcina Kaczmarka i Darka Korbika.

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP W KOŚCIANIE NADAŁO Odznakę Strażak Wzorowy.

Otrzymali druhny i druhowie z OSP Głuchowo: Marta Wojciechowska, Patryk Ratajczak, Jakub Mocek, Marcin Kubański, Krzysztof Golak, Rafał Buhert i Józefi Antoniewicz.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WYRÓŻNIŁ ODZNAKĄ HONOROWĄ:

Wyróżnienie za zsługi da Województwa Wielkopolskiego:

Jan Ratajczak – prezesa OSP Głuchowo, Jędrzej Piotrowski, Zygmunt Kmiecik i Jerzy Szyguła.

KAPITUŁA STOWARZYSZENIA KOMENDANTÓW W WASZYNGTONIE ODDZIAŁ NA POLSKĘ NADAŁA:

„Medal Na Straży” dla druhen i druhów: Katarzyna Jeziorecka, Gertruda Kaźmierczak, Marek Zagozda i Jarosław Doliński.

Po odznaczeniach nastąpiło przecięcie wstęgi i uroczyste otwarcie strażnicy i otwarcie Strażnicy. Uczynili to wspólnie wszyscy ważni goście.

Po tym akcie przyszedł moment wręczenia podziękowań wszystkim, którzy pomogli przy budowie strażnicy oraz wsparli zakup sztandaru dla OSP Głuchowo

Wśród wielu gratulujących była Radna Województwa Wielkopolskiego Mirosława Katarzyzna Kaźmierczak, reprezentującą Zofię Szalczyk – przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zwróciła się do głuchowskich druhów w następujących słowach:

– Pozwałam sobie złożyć zarówno gratulację, jak i wyrazy uznania z okazji jubileuszu 70-lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej.

W krajobrazie polskich miast i wsi wpisały się na trwale budynki remiz strażackich. Są to symbole miejsc, które łączą ludzi o wspólnej idei i wspólnych wartościach. Jest to przesłanie ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska. Jednakże nie byłoby tych miejsc, gdyby nie ludzie, strażacy-ochotnicy, którzy służą swoim Małym Ojczyznom i są gotowi oddać życie w ochronie innych.

Służba strażaka, to nie tylko obowiązek, ale również zaszczyt. To bezinteresowna służba i ciągła praca nad sobą i doskonaleniem własnych umiejętności. Na najwyższe uznanie zasługuje wszelkie poświęcenie, działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia drugiego człowieka.

Na przestrzeni ostatnich lat zmienił się wizerunek strażaka-ochotnika, zmienił sie obraz remiz i ich wyposażenie. Obecnie jednostki OSP funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Strażak, to nie tylko symbol bezpieczeństwa i niesienia pomocy, to potencjał i ostoja.

Niech wasz patron św. Florian otacza Was i Wasze rodziny swoją opieką – zakończyła pani radna.

Z kolei burmistrz Czempinia Konrad Malicki dodał:

– Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie obchodzi dzisiaj 70-lecie powstania jednostki. Gratuluję okrągłego jubileuszu. Cieszy mnie, że przez tyle lat jednostka czynnie działa i w Głuchowie nie brakuje ochotników. Strażacki dorobek, mundur, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia, stanowią wartości będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa. Piękny, nowoczesny budynek powstał przede wszystkim dzięki dążeniom tutejszych strażaków, lokalnych działaczy, społeczników, hojnych sponsorów, członków zarządu OSP, a także dzięki wsparciu Gminy Czempiń.

W tym miejscu chciałbym Państwu serdecznie pogratulować – pogratulować nowej strażnicy, Państwa postawy, zaangażowania oraz wyrazić podziw dla działań mających na celu ratowanie ludzkiego życia. Aby działalność ochotniczych straży pożarnych była skuteczna, należy im stworzyć odpowiednie warunki szkoleniowe i socjalne. Jesteśmy o tym przekonani i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych jednostek.

Niech ten nowy budynek przysłuży się dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy wszystkich strażaków ochotników, a także dla mieszkańców Głuchowa – również, jako miejsce spotkań i integracji społecznej.

Dodamy na koniec, że OSP w Głuchowie stara się o przyłączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a posiadanie odpowiednio wyposażonej strażnicy bardzo zbliża druhów do spełnienia stawianych warunków.

Tekst i foto:

Seweryn Kaczmarek

Ewa Noga-Mazurek

Brak komentarzy

Napisz komentarz